Ова Интернет презнетација је покренута са циљем да поред промоције самог места и МЗ Чуруг омогући и бржу, модернију комуникацију како са грађанима наше месне заједнице тако и са свима другима који су заинтересовани за свакодневна дешавања, као и решавање животних проблема у Чуругу.
         Овде можете пронаћи актуелне информације о раду месне заједнице Чуруг, о дешавањима у нашем месту, а такође и много других занимљивости о њему.
         За оне који нас тек упознају, издвајамо да су у Чуругу рођени Тодор Илић - сликар, Милош Светић - писац, Лазар Пачу - политичар и државник, Јован Туцаков - научник и природњак, Петар Коњовић - композитор. Посебан раритет представља то што је у Чуругу рођено 17 академских сликара...
     
 
Актуелно   Локалне вести   Матичне службе Општина Жабаљ   Систем 48 сати Туристичка понуда    Привреда    Инвестиције   Контакт

 

Актуелно
МЗ Чуруг
Упознајте Чуруг
Привреда
Друштво
Култура
Спорт
Магазин Равница
Контакт

Електронска пошта
Webmail
www.curug.rs


Магазин Равница
Туристичко - пословни информатор Шајкашке
www.ravnica.info

1. Feb 2011.

Извештај о раду Месне заједнице Чуруг у 2010. години

Месна заједница Чуруг у 2010. години остварила је запажену активност у решавању свакодневних животних потреба грађана у складу са делокругом рада и овлашћењима које има.

 

        Савет месне заједнице у извештајном периоду највећим делом се бавио следећим пословима и активностима:
а) Израдио је и разматрао:

 • Извештај о раду МЗ Чуруг за 2009. годину,
 • Извештај о финансијском пословању и завршни рачун МЗ за 2009. годину,
 • Тромесечне извештаје о приливу и утрошку самодоприноса,
 • План и програм рада МЗ Чуруг за 2010. годину,
 • Извештаје комисија МЗ за спровођење јавних набавки малих вредности,
 • Извештаје комисија МЗ за праћење остварења уговорних обавеза подзакупа плаже на Тиси, коришћења простора месне заједнице од стране закупца доо „Браћа Дринић“ Нови Сад, за попис инвентара месне заједнице и др.

б) Био је организатор и носилац активности у:

 • Организацији „Вертепа“ за Божићне празнике
 • Организацији парастоса жртвама рације на III рампи,
 • Организацији славе Спасовдан
 • Наставку изградње школе и спортске сале средствима самодоприноса,
 • Наставку текућег одржавања тротоара средствима самодоприноса,
 • Спровођењу јавних радова на гробљу,
 • Учешћу на конкурсима код Покрајинских секретаријата за неповратна средства за израду отресишта, равнању ленија кроз атар и на уређењу и измуљивању канала за одводњавање,
 • Санацији стања од поплава у Чуругу,
 • Реализацији Правилника о изменама и допунама Правилника о систематизацији
 • Одржавању реда у парковима, пијаци и на гробљу,
 • Сарадњи са МЗ Бранковина, и многим другим питањима из делокруга рада месне заједнице.

        У периоду од 1. 1. 2010. до 31.12.2010. године самодопринос је утрошен на следећи начин:

        Основној школи „Ђура Јакшић“ Чуруг за наставак изградње школе и спортске сале пренета су сва расположива средства самодоприноса за ову намену у износу од 9.144.562,00 динара.
        По преносу и уплати ових средстава настављени су радови на изградњи школе и спортске сале.
        За комунално уређење села из претходне године преостало је средстава самодоприноса у износу од 4.547.961,61 динара. Од накнадно приливених средстава самодоприноса од пољопривреде и самосталних делатности комуналијама припада још 302.543,16 динара. За реализацију јавне набавке наставка текућег одржавања тротоара у улици Светог Саве од улице Кнеза Милоша до улице Светозара Милетића где је извођач радова био ПБ Е „Медитеран“ из Шајкаша утрошено је 3.336.615,21 динара, док је за јавне радове на гробљу (израду стаза) за куповину потребног материјала, опреме и алата као и за поправку канти за смеће утрошено 122.029,75 динара. Неутрошена слободна средства за комунално уређење села износе 1.391.859,81 динара и преносе се у 2011. годину.
        Престанком наплате самодоприноса заустављене су одређене активности и радови што ће се свакако осетити у нашој месној заједници. Преостала средства самодоприноса се преносе у 2011. годину и биће утрошена строго наменски у складу са Одлуком о увођењу самодоприноса у МЗ Чуруг.
        Општина Жабаљ из буџета доделила нам је средства за израду отресишта која излазе са атарских ленија на регионални пут Чуруг-Жабаљ у износу од 2.899.791,34 динара. Израђена су четири отресишта дужине по 75 м што укупно износи 30 м и ширине 5 м. Извођач ових радова био је доо „Homeinvest“ Нови Сад.
        Код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство конкурисали смо више пута за равнање атарских путева и ленија као и за чишћење и измуљивање канала за одводњавање у КО Чуруг.
        Крајем 2009. године добили смо 2.000.000,00 динара за равнање ленија што је реализовано у пролеће 2010. године. Овим средствима поравнато је атарских путева и ленија у дужини од 41.635 м. Извођач радова био је СР „Шљункара“ Зрењанин.
        Такође крајем 2009. године од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство добили смо 2.000.000,00 динара. Ова средства смо удружили са средствима ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад која такође износе 20% или 2.000.000,00 динара којима је ВП „Шајкашка“ Нови Сад уредила и измуљила око 5 км канала за одводњавање у КО Чуруг.
        Исти Покрајински секретаријат на рачун општине крајем 2010. године пребацио је средства за наставак уређења атарских путева и ленија у износу од 2.000.000,00 динара што ће у КО Чуруг бити реализовано на пролеће 2011. године.
        У 2010. години конкурисали смо за средства за израду пројектне документације за атмосферску канализацију у Чуругу. Пројекти су урађени и крајем године започети су радови на копању канала за одвођење површинских атмосферских вода у нјакритичнијем делу насеља. Ове послове уговорила је и води општина.
        Са радовима на елиминацији проблема са површинским атмосферским водама морало се хитно стартовати јер смо у току прошле године имали озбиљних проблема које смо заједно са општином решавали ангажујући људе и сва расположива средства за црпљење и одношење великих количина воде која је угрожавала домаћинства у насељу.
        Крајем прошле године општина је санирала кров на згради и којој су смештене месна заједница и месна канцеларија и други бројни корисници.
        Поверене послове месној заједници од стране општине остваривали смо у складу са материјалним могућностима, опремљеношћу и са расположивом радном снагом. Пијацу смо уредили и опремили и редовно је одржавали током године. Коришћење уличног простора испред пијаце од стране појединих корисника и забрану излагања робе и продају, нисмо успевали да контролишемо и спречимо јер у овом послу нисмо имали одговарајућу помоћ надлежних служби.
        Вашаре смо одржавали ретко и са врло мало посетилаца. Вашариште је неуређено и на њему не постоје потребни садржаји (ограда, стазе, вода, WC и др.). Поставља се питање оправданости даљег опстанка вашара у оваквим условима.
        На уређењу гробља и његовом одржавању највише смо учинили. Израдили смо неколико стаза, поставили нове кавезе и канте за одлагање смећа, опремили капелу и пратеће садржаје. Запослили смо још једног комуналног радника – гробара тако да сада на гробљу имамо два извршиоца и приметан је бољи рад и одржавање гробља.
        Материјална ситуација у месној заједници је све тежа и условљаваће обим послова и остварење њене функције. Овај савет МЗ ће у складу са Планом и програмом уложити максималне напоре у решавању својих задатака и потреба грађана за чега је неопходна добра сарадња и помоћ општине.

 

Председник савета МЗ Чуруг,
Драгица Драгин

1. Feb 2011.

 

Кликом на линк "Додајте свој коментар" добићете формулар
путем којег можете написати свој коментар.

Додајте свој коментар

Sanacija crkve sv. Vaznesenja Gospodnjeg
Čurug 2009.

Најновије на сајту:

Састави Савета месних заједница у местима жабаљске општине
Епископ Порфирије освештао ново звоно за Световазнесенски храм у Чуругу
Одржан Збор грађана МЗ Чуруг
Збор грађана Чуруга
Активности МЗ Чуруг у отклањању последица актуелних временских непогода
Извештај о раду Месне заједнице Чуруг у 2010. години
Сеоски турнир у малом фудбалу
Омладинска лига „Rowing“
Завршена Чурушка регата 2009.
Традиционална Чурушка регата

Чурушка регата

executed at 0.0259s